انیمیشن «مدیریت رفتار نسنجیده» قصد دارد تا به ما نحوه آموزش مدیریت تصمیم‌گیری و عجولانه رفتار نکردن به کودکان را بیاموزد.
در واقع قصد الفبا از ترجمه و دوبله این انمیشین، تلاش برای پر کردن جای خالی آموزش رفتارهای اجتماعی به کودکان است.

****

****

[easy_media_download url="http://www.alephba.org/wp-content/uploads/2016/02/Managing_CLIPCHAMP_keep.3gp" text="دانلود کنید"]