بایگانی تماشاخانه - Page 3

ادبیات

تمبرهایی به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد انتشار کتاب آلیس در سرزمین عجایب

به مناسبت صدوپنجاهمین سالگرد انتشار کتاب آلیس در سرزمین عجایب نوشته لویسس کارول مجموعه‌ای شامل ۱۰ تمیر توسط گراهام بیکر اسمیت طراحی و توسط انتشارات واکر در لندن به چاپ رسیده است.  
ادامه مطلب