"صفحه مورد نظر و همچنین این فرد یافت نشد." این پیغامی است که حامیان پروژه می‎خواهند کاربران با تایپ آدرسی پاک شده یا غیرموجود در اینترنت مشاهده کنند. این گروه امیدوارند که بتوانند از صفحه خطای 404 وب برای یافتن افراد گم‎شده به‎ویژه کودکان استفاده کنند. این ابتکار عمل در همکاری بین آژانس تبلیغاتی Famous در بلژیک و بنیاد کودکان گمشده اروپا (که یک سازمان حمایتی متشکل از نهادهای مردمی فعال در زمینه کودکان گم‎شده و مورد سواستفاده جنسی قرار…
ادامه مطلب